BEMUTATKOZÁS
 

Ezt az új honlapunkat most indítjuk útjára azzal a céllal, hogy széles társadalmi rétegeket érintő problémákról mondjunk véleményt. Például, hogy mit gondolunk a nagy ellátórendszerek kárvallottjainak társadalompolitikai helyzetéről.

 

Sokak számára nem vagyunk már ismeretlenek, hiszen az alaptörvény és nagy ellátórendszerek legkiszolgáltatottabbjainak - az aktív életkorú rokkantaknak - a sorsáért 5 éve folyamatosan küzdünk.

 

Először a Magyar Szociális Fórum honlapján a rokkant érdekvédelmi rovatot és az „Összefogás a korhatár alatti rokkantak emberi jogaiért” szakmai csoportot vezettük 2012-2014 években. Referencia anyagaink megtalálhatók a http://www.mszfszk.hu honlap archívumában. 

 

Két évvel ezelőtt aztán útjára indítottuk a Korhatár Alatti Rokkantak Országos Szervezete (KAROSZ-HÍRADÓ) honlapunkat, mely jelenleg már inaktív, és az interneten már csak így elérhető:

 

http://karosz.lapunk.hu/

 

A KAROSZ-HÍRADÓ után most a Demokratikus Érdekvédők (DÉVA) Lapja honlappal jelenünk meg a jövőben.

 

A sajtó-média figyelme megtalált minket számos alkalommal és nagyon hálásak voltunk azért, hogy számos figyelemfelhívó szakanyagukkal velük dolgozhattunk, bemutatva a rokkantsági ellátórendszer átalakításának betegekre vetített szörnyű hatásait.

 

A KAROSZ honlapon is írtunk erről a témáról:

 

 

SAJTÓ-MÉDIA FIGYELEM A ROKKANTAKÉRT

 

 

A rokkantsági ellátórendszer átalakítása komoly veszélyeket rejt 
magában. Már 4 éve zajlik az átalakítási folyamat. Viszonylag csendben, mert a súlyos betegeknek alig van már erejük ehhez a reménytelen harchoz, de az érdekérvényesítő képességük is gyenge. A keresztényi könyörületet nem ismerő kormány és a társadalom közönye viszont felháborító. Alig figyel fel valaki arra, hogy az érintettek, szó szerint halálra vannak ítélve.

 

Nem elég megküzdeniük a súlyos betegségeikkel? A feléjük irányuló pszichikai hadviselés a kormány és a hatóságok részéről, tovább rombolja az egészségüket. A jelentősen lecsökkentett pénzellátásaik miatt nélkülözők lettek. A kiszolgáltatottság és a reménytelenség még tovább betegíti őket. Közülük sokan, már feladták a harcot az életükért is.

 

A felülvizsgálatok megszigorodása miatt az utóbbi 4 évben - kormányzati akarattal - sikerült 200 ezer fő alá leszorítani az aktív életkorú rokkantak számát. A "kötelező"rostálás miatt sok orvos-szakértő távozott erről a munkaterületről, mert nem akart szembemenni a "Hippokratészi" esküjével. Helyettük idős, nyugdíjas orvosokkal végeztetné el a kormány jó pénzért a "piszkos" munkát? Az ugyanis kiderült az elmúlt években, hogy nem volt igaz a kormány állítása, miszerint a rokkantak nagy része "csaló". Mégis, sok rokkantnak elvették vagy drasztikusan lecsökkentették a pénzellátását, a tisztességtelen hatósági eljárások során.

A rokkantak méltatlan helyzetéről számos sajtó anyagban olvashattunk. 
Született néhány figyelemfelhívó sajtóhír, de televíziós riport is a 
témában. Hálás köszönet érte az empatikus, a szolidáris: újságíróknak, riportereknek, szerkesztőknek. A sajtóanyagok kapcsán szinte minden újsággal dolgoztunk már az elmúlt években. Így, a felsorolásuk hosszú lenne, de hálásak vagyunk, hogy felfigyeltek a rokkant emberek méltatlan sorsára. A "Szeretetlánc" Elismerő Oklevelet mindazoknak az újságíróknak küldjük köszönetképpen, akikkel együtt dolgozhattunk a rokkantak érdekében.

 

 

 

A Televíziós csatornák közül külön köszönetet mondunk az alábbiaknak, akikkel a rokkant-sorsokat bemutató adásokban együtt működhettünk:


A BUDAPEST Tv "Közélet élőben" című műsorában számos alkalommal megszólalhattunk az aktív életkorú rokkantak nyomorúságos helyzetéről. 
Ezt a műsort Dr. Simó Endre közgazdász-szociológus - újságíró vezette, aki a Magyar Szociális Fórum (MSZF) alapító vezetője. Hálás köszönet illeti meg azért is, mert az ő segítségével indítottuk útjára a MSZF honlapján a rokkant-védelmi rovatot és vezettük az MSZF "Összefogás a korhatár alatti rokkantak emberi jogaiért" szakmai csoportot 2012-2014.években.

 

BUDAPEST Tv "Közélet élőben" című műsorban Dr. Simó Endre műsorvezető számos alkalommal tudósított a megrázó rokkant-sorsokról:

"Rokkantak jajkiáltása" (2014.május 23.) :

 

 

 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni az RTL Klub több műsorának is, hogy teret adtak a méltatlan rokkant-sorsok bemutatásának.
RTL Klub "Forró nyomon" című műsor (2013.január 10.) Máté Krisztina műsorvezetőnek és Beck Nóra szerkesztő-riporternek köszönjük a méltatlan rokkant-sorsokat bemutatását.

 

 

 

 

RTL KLUB Híradó (2015. július 26.) Egy komlói rokkant asszony elkeserítő helyzetét mutatta be Balogh Zoltán szerkesztő-riporter.

 

Az RTL KLUB Fókusz című műsoráért (2015. augusztus 27.) Czakó József szerkesztő- riporternek és kollegáinak jár köszönet.
 

Végül, de nem utolsó sorban nagyon örültünk annak is, hogy a Hír TV "Látótér" műsorának szerkesztőivel is együtt dolgozhattunk a rokkantak elkeserítő sorsának bemutatásán. 

 

 

 

A Hír TV "Látótér" című műsorát (2015.november 21.) Komáromy László szerkesztő-riporternek és kollegáinak köszönhetjük:

 

 

 

Köszönjük a sajtó-média képviselőinek, akik felfigyeltek a rokkantak  problémáira.

 

Az elmúlt 5 évben több ezer aktív életkorú rokkant helyzetén segítettünk.

 

A már több évtizede folytatott kitartó érdekvédelmi munkánk során kellő részletességgel megismerhettük az egészségügy, az oktatás, a foglalkoztatáspolitika, a szociális és a nyugdíjrendszer problémáit is.

 

 

A társadalompolitikai kérdések negatív hatásait különösen az elmúlt 5 évben tapasztalhattuk meg. Emiatt, már túlnőtte magát a csupán aktív korú rokkantak problémáival való törődésünk.

 

Ebből a felismerésből született meg a Demokratikus Érdekvédő Aktivisták Lapja.

Ezen a honlapunkon már nemcsak a rokkantak, hanem minden kiszolgáltatott társadalmi réteg gondjaira fókuszálva szeretnénk elmondani a véleményünket. A demokratikus értékrendeket, az alkotmányos jogokat és az alapvető emberi jogokat tisztelő aktivistáink egy kiszámíthatóbb életért és boldogabb jövőért hirdetik meg az összefogás fontosságát.

 

 

Összefogás nélkül nincs jövőnk. Azok mögé kell állnunk, akik ezt már felismerték.