Meddig ér el a Nők hangja?

A fogantatásunk pillanatától életünk meghatározói a nők. A nők, akik maguk is gyermekek, akik anyák, vagy nagymamák, akik születésünk pillanatától kezdve óvják a gyermeket, ápolnak beteget, és végig kísérik az életet.


A történelem során rengeteg olyan kiváló személyiséggel találkozhattunk, akik nők voltak. A nők társadalmi szerepe csodálatos. Általuk végigkísérhetjük életünk állomásait, de ugyanakkor a nemek közötti diszkrimináció hiányosságai miatt kénytelenek sok-sok méltatlan helyzetet is elviselni, vagy megszenvedni az életük során.


Az élet számos területén láthatjuk, hogy micsoda gondokat okoz például a nők munkaerő piaci helyzete, ha a fizetésük alacsonyabb azonos feltételek mellett is, mint a férfiaké, de az anyaság vállalása is komoly döntést igényel, ha a kisgyermekes anyák helyzetére gondolunk.


Ha beteg gyermek születik egy családban, vagy beteg és idős szülőt kell ápolni, ezeket a nemes, de rendkívüli, embert próbáló feladatokat is általában a nők végzik el. Megalkudva a rendkívül szerény juttatással, az ápolási díjjal, és a napi 24 órás szolgálattal, mert egy ápolt mellett, gyakran éjt nappallá téve virrasztani kell. 


A fizetésbeli különbségek élethosszig kihatnak a nőkre, mert a nyugdíjuk is lényegesen kevesebb, mint a férfiaké, ha azonos végzettséggel, és szolgálati idővel vonulnak nyugdíjba, mint a férfiak.


A feminista mozgalmak úttörői nehéz és küzdelmes utakat bejárva megszenvedték a mindennapos küzdelmeiket, hogy az alapvető emberi jogaikat érvényesíthessék. Ma már valamivel könnyebb helyzetben vannak anyagilag a nők, a kétkeresős családmodell bevezetése óta. Legalább van fizetésük és van nyugdíjuk. Nem annyira kiszolgáltatottak, mint régen. Ugyanakkor a munka melletti gyermeknevelés édes terhe is valamelyest megosztódik a párok között, mert a hagyományos férfi szerepkörökből kiléptek az apák, akik manapság már szintén kiveszik a részüket a gyermeknevelésben.


Ha a társadalompolitikai vonzatát nézzük a nők családi szerepkörének, akkor az arányos terhekhez képest az látható, hogy nagyon kis arányban vannak jelen a nők a politikában, és az életüket meghatározó döntéshozásban. Ez nem jól van így, mert a saját sorsukról az ő döntésüket is figyelembe kellene venni. Akkor talán nem esnének szét ilyen nagymértékben a családok sem, melyekben minden második házasság, vagy kapcsolat, manapság válással végződik.


A férfi és a nő legyen egyenrangú partner az élet minden területén! Pont az említettek okán, sokkal több nőt kellene bevonni az életünket meghatározó fontos kérdésekbe és a döntéshozatalba.