SENKI SE SZÁMÍTSON KÖNYÖRÜLETRE, HA MEGROKKAN!
A rokkantsági ellátórendszert 5 évvel ezelőtt alakították át. Azóta a magyarországi rokkantak helyzete kilátástalan. Segélyes pénzekből tengetik az életüket, és senki sem gondol arra, hogy bármikor bekövetkezhet egy borzalmas tragédia, hogy bárki megrokkanhat.


A rokkantság ma Magyarországon rosszabb, mint a halál – ezt mondják a naponta nélkülöző, súlyos betegek. Sok krónikus beteget veszítünk el évente, de az egészségesek véletlen balesete még fájdalmasabban érintheti a családokat. Különösen akkor, ha elveszítjük a szeretteinket, de az is borzasztó, ha a családunkban valaki megrokkan. Ilyesmire nem lehet felkészülni lélekben, soha.  


A hétvégén, szombatra virradóra szörnyű hírekre ébredt az ország. Franciaországi síelésből hazafelé tartó magyar középiskolás diákok olaszországi balesete sokkolta az egész országot. Engem is. Ennek kapcsán jutott eszembe újra, hogy hazánkban 2012. január 1.-től megszűnt a rokkantsági és a baleseti rokkantsági nyugdíj!


„Magyarország gondol rád, ha bajban vagy, nem hagyunk magadra” – ezt sugallta a kormány nyilatkozata felénk, a magyar diákok olaszországi szörnyű buszbalesete kapcsán.


Rettenetes lehet feldolgozni ezt a tragédiát, részvétünket kívánjuk az áldozatok családjának!


Európa szívében van egy ország, Magyarország. Itt máshogy kél és nyugszik a Nap a rokkantak számára, mint a többi uniós országban. Egyedülálló módon, egész Európában, csak Magyarországon nincs rokkantsági nyugdíj. Nálunk van egész Európában a legkevesebb rokkant, de a valóságot eltorzította a hamis kormány-kommunikáció.


Miért mondjuk ezt? Azért, mert itt az igazság feketén-fehéren:


Hazánkban az összlakossághoz képest, jelenleg, mindössze kb. 1,5% az aktív életkorú megváltozott munkaképességűek aránya, bár a hamiskás statisztika mást mutat, talán nem véletlenül megkozmetikázottak az adatok sem.


A környező országok és az EU rokkantjainak átlaga ennél jóval magasabb, miközben a kormány kommunikáció azt harsogta, hogy Magyarországon kétszer annyi rokkant van, mint az EU átlag. Az EU átlag kb. 5%, míg hazánkban mindössze 1,5% az aktív életkorú rokkantak aránya az összlakossághoz képest!


Nézzen csak mindenki utána a számoknak, mint ahogyan mi is megtettük:


A sokat emlegetett Szlovákiában az 5,5 millió lakosra kb. 230 ezer rokkant jut, ami 4,2% arányt mutat, sőt Lengyelországban is a 40 millió lakosra kb. 1,075 millió rokkant jut, ami 2,1% arány, de a szerbeknél a 7 millió lakosra kb. 800 ezer rokkant jut, ami 11%-os arányt mutat!


Mindeközben a magyarországi aktív életkorú rokkantak létszáma mára már mindössze kb. 150 ezer fő lehet a rehabilitációs ellátottakkal együtt?


Döbbenetes a magyar kormány rokkantellenessége, miközben a kormány azt hangoztatja, hogy örüljenek a rokkantak, ha „előreléphetnek egyet és dolgozhatnak”?


A statisztikákban hatalmas számokról beszélnek, de a valóság más. A rokkantak átlagéletkora az orvosi szakirodalom szerint 62 év, ami azt jelenti, hogy élve meg sem érik a 65 év nyugdíjkorhatárt, miközben átlag 35 éven át járulékfizetők voltak a megrokkanásuk előtt! Kinek is fizették be a rengeteg nyugdíjjárulékot, ha segélyes pénzeken tengődnek rokkantként, az elvont rokkantsági nyugdíjuk helyett? A 2017. évi minimálbéremelést ki sem tudják gazdálkodni az őket foglalkoztató cégek? Tömeges a megváltozott munkaképességűek elbocsájtása? Egyébként sem jellemző a tartós foglalkoztatásuk, maximum 1-3 évben van meghatározva. A cégek által befizetett évi kb. 65 milliárdos rehabilitációs hozzájárulás befizetések alig felét költik el a rokkantak foglalkoztatására, mindössze évi 33 milliárd forintot! Az egész „cécó” csak szemfényvesztés?


A kormány a munka becsületéről szónokol - a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási sikeréről beszél - eközben drámaian alakul a rokkantak foglalkoztatása. Egyrészt félholtan is munkába irányítják őket, másrészt, csak ideig-óráig foglalkoztatják a súlyos betegeket. Utána a sorsukra hagyják a szerencsétleneket?


Itt olvashatunk a rideg valóságról:


http://168ora.hu/megint-haszontalannak-erzem-magam-minimalber-nott-ok-meg-allas-nelkul-maradtak/


Nem csak a foglalkoztatásuk „hamis illúzió”, de a pénzellátásukra vonatkozó adatok is hamisak, sőt a létszámuk is?


Nézzük, csak, hogy mit mondanak a statisztikai számok?


Ez a 2016. évi „ömlesztett” statisztikai számsor megtévesztő, mert ebben a létszámban benne vannak azok is, akik nem szereztek a nyugdíjjogosultsághoz elég szolgálati időt megváltozott munkaképességű személyként:


https://www.onyf.hu/m/pdf/Statisztika/Ellaataasban_reeszesuelooek_1609.pdf


Miért mondjuk azt, hogy „hamisak” az ONYF statisztikai adatai? Azért, mert maga Rétvári Bence államtitkár úr nyilatkozta 2015. év nyarán Korózs Lajos MSZP szakpolitikus írásbeli kérdéseire válaszként a Parlamentben a NRSZH új komplex minősítésekkel kapcsolatban - melyek egyébként közérdekű adatként furcsa módon titkosak - hogy 2015. év januári adatok szerint, mindössze 142 ezer rokkant ellátásban részesülő és 90 ezer fő rehabilitációs ellátott van csupán az aktív életkorú megváltozott munkaképességű személyek nyilvántartásában. Ezzel szemben az ONYF állománystatisztikai létszám kb. 364 ezer fő aktív életkorú megváltozott munkaképességű személyről ír? Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy belevették az aktív életkorúak létszámába azokat, akik pl. már 100 éves „rokkantak”, de nem nyugdíjjogosultak, mert nincs elégséges szolgálati idejük a nyugdíjhoz. Azokat is az aktív rokkantellátottak között tartják nyilván - nyugdíj-jogosultság hiányában - akik a nyugdíjkorhatárt már régen betöltötték?


Hálás köszönet a „kolozsváros.com” hírportálnak, hogy lerántja a leplet az orvosi felülvizsgálatok valóságban zajló folyamatáról. Szörnyű, hogy mit műveltek egynémely orvosok, és mi zajlott a rokkantak felülvizsgálata körül régebben? Ma viszont a valódi rokkantakat büntetik a régen még engedélyezett csalások miatt?  Mára már ugyanis, az aktív életkorú rokkantak csupán áldozatai a rendkívül megszigorított „új komplex minősítő” rendszernek. Szomorú az, hogy jelenleg egyes orvosok ahhoz is képesek asszisztálni, hogy félholt rokkantak is ellátás nélkül maradjanak. 

https://kolozsvaros.com/2017/01/22/gerinc-lelek-nem-kell-azert-nem-adnak-egyhetes-nyaralast-balin/


Belegondolni is szörnyű, hogy mi történhet velünk, ha vétlenül egy balesetbe, vagy szörnyű betegségbe rokkanunk bele. Az aktív életkorú rokkantak sorsáról egy embertelen kormány embertelensége döntött úgy, hogy kimondták előre róluk a halálos ítéletet. Kiszolgáltatottak lettünk, mert 2012. január 1.-től hazánkban nincs se rokkantsági,- se baleseti rokkantsági nyugdíj! Ebben az országban senki se számítson könyörületre, ha megrokkan!


Demeter Éva


Őszinte részvétünk az olaszországi buszbalesetben elhunyt  magyar áldozatok családjainak!