Végképp eltörölni ....

Az elmúlt időszakban az összehangoltság látszatát keltő módon több kísérlet történt Soroksár egyetlen középiskolája, a Qualitas Gimnázium ellehetetlenítésére. Nem tudni, hogy kik és milyen céllal kívánják akadályozni egy ingyenes képzést nyújtó alapítványi intézmény működését, de jó hírünk védelmében, a médiában az iskoláról kialakult egyoldalú és igaztalan kép korrekciója érdekében az alábbiak közlését tartjuk szükségesnek.


A Qualitas Gimnázium alapítványi fenntartású középiskola 25. tanéve működik Budapest peremén, a XXIII. kerületben. A kis létszámú osztályokban folyó oktatás az érettségi megszerzése mellett idegen nyelvek magas szintű elsajátítását és korszerű számítástechnikai ismeretek megszerzését biztosítja diákjainak térítésmentesen. A sikeres intézmény és egyes tanárai elleni sorozatos, rosszindulatú bejelentések és feljelentgetések, gyanúsítások másfél éve kezdődtek.


A megalapozatlan állításokra épülő eljárások részben már elmarasztalás nélkül lezárultak, részben még ma is folyamatban vannak. Friss hírként az is érthetetlen, hogy a helyi önkormányzat által eddig biztosított építményadó mentességet megpróbálják visszavonni, holott ez irányú törvényi változások nem történtek.


A médiában az egyik tanárt ért - alaptalan - vádak nagy teret kaptak, de arról eddig nem számolt be egyetlen orgánum sem, hogy az ezzel kapcsolatban indult eljárásban a rendőri intézkedések némelyike a Független Rendészeti Panasztestület hivatalos állásfoglalása szerint alapjogot súlyosan sértőek volt, mert az eljárás sértette a tisztességes eljáráshoz való jogot. A nyomozást vezető rendőrnő már nem dolgozik korábbi beosztásában.


Az ügyben az Alapvető Jogok Biztosa jelenleg vizsgálatot folytat.


Az egyik volt tanárnő iskolánk egyik tanárát érintő roppant egyoldalú, torz és igaztalan állításaival a nyilvánosságot félretájékoztatták, mindezt úgy, e volt tanárnő személyes körülményeiről, magatartásáról, tetteiről, esetleg motivációiról és a diákokhoz való viszonyáról a nyilvánosságnak semmiféle ismerete, tudomása nincsen.


Több jelből is arra lehet következtetni, hogy az ő esetében roppant felelőtlen személyes elégtételről van szó, az pedig végképp megengedhetetlen, ahogy e volt tanárnő miként használta fel egyes diákjait személyes elégtétele érdekében. Az üggyel kapcsolatban a volt tanárnő ellen büntető eljárás is indult és több volt diákja is rendőri feljelentést tett ellene zaklatás miatt.


Nem kapott nyilvánosságot, hogy a már bírósági szakaszban lévő ügy tanúvallomásai súlyos ellentmondásokat tartalmaznak, és az ügyészség lényeges nyomozati cselekményeket indoklás nélkül nem folytatott le.


Az iskola igazgatóját a megvádolt tanár ügyvédjének többszöri indítványai ellenére sem hallgatta meg a nyomozó hatóság. Eddig arról sem szerezhetett tudomást a közvélemény, hogy az egyik feljelentő szülője ellen is az üggyel kapcsolatos büntető eljárás folyik.


Követeljük, hogy ne akadályozzák az általunk fenntartott iskola működését!


 Qualitas Gimnáziumi Alapítvány – OS